środa

6.12.2023

godz. 13:30

International Congress on Humanitarian Volunteering in the framework of International Volunteer Day 2023
Międzynarodowy Kongres Wolontariatu Humanitarnego w ramach Światowego Dnia Wolontariusza 2023

Wednesday, December 6
Środa 6 grudnia
13:30 (CET)

Registration/ Rejestracja na udział online:
https://www.nueva-acropolis.cl/inscripcion-3-congreso-voluntariado-en-ayuda-humanitaria/

YouTube - Presentation:
https://www.youtube.com/watch?v=eR7GVPhO4zA

*How you ever wondered how you can help in crisis and natural disaster situations?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak możesz pomóc w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych?

*Learn from experts and representatives of organizations around the world about the importance of ethics and volunteering in time of crisis.
Dowiedz się od ekspertów i przedstawicieli organizacji z całego świata o znaczeniu etyki i wolontariatu w czasach kryzysu.