Kultura jako narzędzie humanizacji naszych społeczeństw oddaje ponadczasowe źródła, każdej historycznej chwili, rozszerzając naszą wizję życia i podejście z duchem braterstwa i eklektyzmu. Oddaje różnorodność i bogactwo każdej społeczności.

Poza tym kultura, którą promujemy, jest doświadczeniem realizowanym przez wolontariuszy, blisko każdej osoby, co jest szczególnie satysfakcjonujące, ponieważ karmi duszę i wyzwala od napięć dnia codziennego, sprawiając radość wraz z doświadczaniem kreacji i imaginacji przez ogół i tych, którzy odnoszą korzyść dzięki temu wspaniałomyślnemu wysiłkowi.

Dzięki impulsowi naszej instytucji powstały inicjatywy, które zapoczątkowały międzynarodowe programy przeznaczone do koordynacji i dające filozoficzny sens ich działaniom inspirowanym przez instytucjonalne zasady.