Czwartek 21 listopada 2013

19:00 Otwarcie święta

19:30 Rok Platona - wykład na życzenie.

W wyniku przesłanych przez Państwa zgłoszeń wybrany został temat nr 6: "Świat Ideałów"

Do 17 listopada mogliście wybrać jeden z tematów, który był częścią całego cyklu Rok Platona:
1 – Jak rodzi się szkoła filozoficzna
2 – Akademia, żywy model idei dzieła „Państwo”
3 – Do czego służą szkoły filozoficzne
4 – Jak rodzi się cnota
5 – Jak rodzi się filozof
6 – Świat Ideałów

Wśród wszystkich, którzy przesłali nam swoja propozycję tematu, wylosujemy na zakończenie święta tego, który otrzyma mały upominek - reprodukcję archeologiczną, z naszych warsztatów sztuki.

Piątek 22 listopada 2013

18:30 Kawiarenka filozoficzna - Spotkanie przy filmie
- Wpływ filozofii na współczesny film
- Platon i Matrix
Spotkanie z filmem Matrix, któremu będą towarzyszyć projekcje krótkich fragmentów z filmu.

Sobota 23 listopada 2013

11:00 Warsztat filozoficzny - Filozof jako dobry obserwator (wykład i ćwiczenia)
13:30 Filozofki znane i nie znane
15:00 Niespodziewani filozofowie.

16:30 Zakończenie święta – podsumowanie i losowanie upominków.