fbpx

logo herold

1. "Herold Akropolitan" jest biuletynem przygotowywanym i wysyłanym przez członków Towarzystwa Kulturalnego Nowa Akropolis, raz w miesiącu w postaci elektronicznej. Częstotliwość wysyłania biuletynu może ulec zmianie, o czym wszyscy zarejestrowani zostaną poinformawani z wyprzedzeniem. Od sierpnia r. 2017 Biuletyn jest wysyłany conajmniej raz w miesiącu i skupia się głównie na wszelkich wydarzeniach przez nas organizowanych lub, w których bierze udział nasze stowarzyszenie zarówno w Polsce jak i na całym świecie.

2. Dystrybucja biuletynu "Herold Akropolitan" jest darmowa.

3. Aby otrzymywać biuletyn należy wypełnić formularz zgłoszeniowy podając imię, naziwisko i adres email, na który ma być ono przekazywane.

Zapisujanie się na listę, oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Towarzystwo Kulturalne "Nowa Akropolis", podanych danych osobowych: Imienia, Nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej.
Udostępnione przez użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki biuletynu, bez możliwości ich przetwarzania oraz udostępniania osobom i podmiotom trzecim. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU RP z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) użytkownicy biuletynu mają w każdym czasie możliwość wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich zmiany lub usunięcia tych danych z listy adresatów biuletynu.
 
4. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania kolejnych numerów czasopisma. Umożliwia to przycisk "Rezygnacja" znajdujący się na naszych stronach internetowych.